Obsah:

  1. Jak se zapojit do programu?
  2. Jaké odměny lze získat?
  3. Kde najdete informace o programu?
  4. Jaké jsou další podmínky programu?

 

1. Jak se zapojit do programu Premier Benefit Club?

1.1 Účastník programu Premier Benefit Club

Program Premier Benefit Club (dále jen „program“) je součástí služby Erste Premier. Výhody poskytované programem jsou vázány na debetní nebo kreditní kartu s logem Erste Premier, každý držitel takové karty je tedy automaticky účastníkem programu. Program je určen všem klientům Erste Premier a jejich rodinným příslušníkům (držitelům karet k účtům Erste Premier).

Účastník programu čerpá výhody programu, jako jsou odměny za nákup při placení kartou a odměny na základě předložení karty.

1.2 Registrovaný účastník programu

Pokud chcete čerpat další výhody programu, je nutná registrace. Dalšími výhodami jsou míněny nabídky účasti na speciálních akcích, dárky apod..

Jako registrovaný účastník programu máte přístup do klientské sekce programu, kde najdete informace určené pouze pro Vás osobně – například informace o jednotlivých kartových transakcích provedených Vašimi kartami včetně výše jednotlivých odměn získaných v rámci programu, o speciálních akcích atp.

Dále Vám jako registrovanému účastníkovi programu budeme zasílat elektronický zpravodaj. Zpravodaj obsahuje informace o programu, o připravovaných speciálních akcích atd. Elektronický zpravodaj Vám budeme zasílat pravidelně na e-mailovou adresu zadanou do systému České spořitelny.

Do Klientské sekce programu se přihlásíte na základě registrační e-mailové adresy a uživatelského hesla. Heslo Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu – pro první přihlášení obdržíte jednorázové heslo, které si následně změníte. Pokud tyto vstupní údaje již nebudete mít k dispozici, lze požádat o nové zaslání hesla vyplněním formuláře na internetových stránkách programu Premier Benefit Club.

2. Jaké odměny lze získat?

Jako členové programu můžete získat tyto výhody – Odměnu za nákup, Odměnu na základě předložení karty a pokud jste registrovaní - Dárek a odměnu ze Speciální marketingové akce.

2.1 Odměna za nákup

Odměnu získáváte ve formě slevy z nákupu za těchto podmínek:

Výše odměny

Výše odměny se může u jednotlivých nákupů lišit podle typu obchodníka a podle období, kdy nákup uskutečňujete. Aktuální informace o výši odměn vždy najdete na internetových stránkách programu.

Vrácení odměny

Pokud budete reklamovat zboží z nákupu, za který Vám již byla připsána odměna, a reklamace bude vyřízena vrácením peněz, jste povinen vrátit i připsanou odměnu. Pro účely programu se reklamací rozumí i vrácení zboží v zákonné lhůtě bez udání důvodu. Souhlasíte s tím, že tuto odměnu započteme proti odměnám, které Vám budou náležet za další zúčtovací období, a to až do jejího úplného vrácení. Stejně budeme postupovat také v případě, že budete reklamovat kartovou transakci uskutečněnou v souvislosti s nákupem, za který jsme Vám na účet nebo kartový účet připsali odměnu.

Karta v automatické výměně a odměna

Automatická výměna Vaší karty po skončení její platnosti nemá vliv na získávání odměn z programu.

Připsání odměny v zúčtovacím období

Jednou za zúčtovací období programu Vám automaticky připíšeme odměnu nebo odměny na účet, k němuž je vydána karta s logem Erste Premier / ČS Premier.

Zpracování odměn

Připsání odměny

Zobrazení odměny na výpisu z účtu

Celkovou výši odměny zjistíte vždy na konkrétním výpisu z účtu, tzn. odměny za platby kreditní kartou uvidíte výhradně na výpisu z účtu, ke kterému je vydána kreditní karta atd.

2.2 Odměna na základě předložení karty

Odměnu získáváte ve formě přímé slevy z nákupu za těchto podmínek:

2.3 Speciální marketingové akce

Odměnu získáváte ve formě:

Pro tyto akce mohou být stanoveny další dodatečné podmínky, např. jsou jen pro registrované účastníky programu apod.

3. Kde najdete informace o programu?

3.1 Informace o programu

Veškeré aktuální informace spojené s programem uvádíme na internetových stránkách programu rozdělené do dvou hlavních částí:

3.2 Dotazy k programu

Dotazy týkající se3programu lze získat na kontaktech uvedených na internetových stránkách programu nebo také na kontaktech využívaných pro komunikaci s Erste Premier (osobní bankéř, infolinka 956 777 569).

4.3 Reklamace

Pokud nesouhlasíte s výší jednotlivé odměny nebo celkové souhrnné odměny, můžete uplatnit reklamaci vyplněním formuláře dostupného na internetových stránkách programu Premier Benefit Club, a to nejpozději do 13 měsíců ode dne nákupu.

3.4 Seznam obchodníků

Aktuální přehled obchodníků zapojených budeme vždy zveřejňovat na .

4. Jaké jsou další podmínky programu?

4.1 Dodatková karta

Držitel dodatkové karty vydané k účtu Erste Premier získává stejné odměny jako účastník programu, tzn. Odměnu za nákup a Odměnu za předložení karty. Odměna za nákup je připsána na účet, k němuž je vydána hlavní karta s logem Erste Premier / ČS Premier.

4.2 Ztráta, odcizení, zničení karty

V případě, že kartu registrovanou v programu ztratíte, bude Vám odcizena nebo dojde k jejímu zničení, připíšeme Vám Odměny za nákup podle těchto pravidel za všechny uskutečněné platby touto kartou do doby, než došlo k její ztrátě, odcizení nebo zničení.

4.3 Zrušení účtu

Pokud zrušíte účet, ke kterému jsou vydány karty registrované v programu, připíšeme Vám poslední odměnu za nákup ke dni zániku účtu. K odměnám došlým po zániku účtu už nemůžeme přihlížet a vrátíme je zpět obchodníkům, kteří Vám je poskytli.

4.4 Ukončení programu

Berete na vědomí, že jsme oprávněni provozování programu ukončit s tím, že všechny odměny, které získáte podle těchto pravidel do data ukončení programu, Vám zúčtujeme na účet nejpozději do 30 kalendářních dnů od data ukončení programu.

4.5 Změna pravidel programu

Tato pravidla programu jsme oprávněni jednostranně měnit nebo upravit s tím, že Vás o změně nebo úpravě a datu jejich účinnosti budeme informovat nejméně 30 dní před účinností změny nebo úpravy zveřejněním na internetových stránkách programu.

4.6 Účinnost pravidel programu

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1. 3. 2015.